SPOLUPRÁCE SE ZAMĚSTNAVATELI

Umožňujeme lidem se zdravotním postižením pracovat na běžném trhu práce.
Umíme propojovat možnosti a potřeby lidí se zdravotním postižením
s potřebami a možnostmi zaměstnavatelů.

PROČ ZAMĚSTNÁVAT LIDI S POSTIŽENÍM


Zaměstnání člověka s postižením přináší zaměstnavateli řadu benefitů: 

Plnění tzv. povinného podílu
Nárok na daňovou slevu 
Prestiž společensky odpovědné firmy 
Plnění ESG reportu
Zlepšení firemní kultury
Lidé s postižením přinášejí do pracovního týmu rozmanitost, zvyšují empatii a porozumění mezi ostatními zaměstnanci.
Přístup k finanční podpoře
(nástroje APZ, evropské dotace) 

PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ


Pomáháme dospělým lidem se zdravotním postižením najít a udržet si zaměstnání v běžných pracovních podmínkách (na tzv. otevřeném trhu práce). 
A podporujeme zaměstnavatele – běžné firmy, kteří si navzdory výrazně menší finanční podpoře rozhodnou dát příležitost lidem s postižením a zaměstnat je. 

Zaměstnance s postižením provázíme nástupem i zaškolením. V případě potřeby zajištujeme podporu zaměstnanci přímo na pracovišti (pracovní asistenci) – pro zaměstnavatele zdarma a do té doby, dokud je to nezbytné.   

PORADENSTVÍ A AUDITY


Umíme zaměstnavatele připravit na nástup zaměstnance s postižením.
Pomáháme řešit situace zaměstnanců, kterým se zhoršily zdravotní podmínky pro práci (v důsledku úrazu, psychické zátěže, atp.). 

Zaměstnavatelům poskytujeme informace k legislativním i praktickým otázkám zaměstnávání OZP. Pomáháme s úpravou pracovních podmínek.  

Umíme také zrealizovat Audit pracovních příležitostí a vytipovat pracovní činnosti / úkoly vhodné právě pro osoby se zdravotním postižením (s různou mírou pracovního potenciálu). 

TRANZITNÍ PROGRAM

 
Mladým lidem s postižením umožňujeme připravit se na přechod ze školy do práce a běžného dospělého života.   

Se studenty spolupracujeme zpravidla poslední 2 roky studia, tak abychom jim pomohli: 
rozvíjet dovednosti potřebné k hledání a získání práce, 
vytvořit si představu o místním trhu práce, 
získat (první) pracovní zkušenosti 
a posílit si pracovní návyky.  

Využíváme k tomu zejména exkurze na různých pracovištích a/nebo různě dlouhé praxe studentů v běžných firmách.  

INSPIRACE & REFERENCE


Připravujeme pro Vás rozhovor s manažerkou Tesco Hypermarket Vlašim a.s. 

 

OCENĚNÍ "STEJNÁ ŠANCE"


Jsme tradičním vyhlašovatelem soutěže „Stejná šance – Zaměstnavatel roku“ pro Středočeský kraj. 

Oceňujeme zaměstnavatele na otevřeném trhu práce, kteří ve své firmě zaměstnávají člověka s postižením. Aktivně tak přispívají k začleňování lidí s postižením do společnosti a dávají jim stejnou šanci jako ostatním. 

 

Bc. Hana Žemličková
vedoucí služby Sociální rehabilitace
Benešov

773 391 182
vedouci.bn@rytmus-sc.cz

 
 
POKUD MÁTE ZÁJEM DOZVĚDĚT SE O MOŽNÉ SPOLUPRÁCI VÍC,
NEVÁHEJTE A KONTAKTUJTE NÁS.
Rádi se s Vámi osobně potkáme.

Bc. Marcela Rusková
vedoucí služby Sociální rehabilitace
Kutná Hora

773 391 190
vedouci.kh@rytmus-sc.cz

Přejít nahoru