UZAVŘENÉ PROJEKTY

OD DĚTSTVÍ K SAMOSTATNOSTI


Projekt je zaměřen na faktickou terénní podporu a provázení rodin s dětmi se zdravotním znevýhodněním (10-15 let) na cestě k běžnému a samostatnějšímu životu. Do standardního konceptu služby osobní asistence přináší větší prostor pro práci s rodinou a okolím dítěte, multidisciplinární přístup a komplexnější podporu zaměřenou na rozvoj soběstačnosti dítěte. Vychází z předpokladu, že včasně získaná zkušenost rodiny s funkční sítí podpory i konkrétními posuny v rozvoji soběstačnosti dítěte zmírňují její obavy a nejistotu a posouvají ji v představách o budoucím životě dítěte blíže k běžnému a samostatnějšímu životu.

Doba realizace: 07/2022 – 06/2024
Projekt je realizován za laskavé finanční podpory Abakus – nadační fond zakladatelů Avastu v rámci programu Akcelerátor osamostatňování

Výše nadačního příspěvku: 1 058 024 Kč 

RED - RYTMUS EFEKTIVNĚ & DIGITÁLNĚ


Projekt reaguje na dynamický rozvoj organizace a vícezdrojové financování, díky kterému neustále roste objem administrace a řízení. Reflektuje digitální možnosti doby a vyhlašuje STOP zbytečnému papírování a neefektivním procesům. 
Pomocí vhodných digitálních nástrojů zefektivňuje vybrané procesy (hlavně finanční procesy a HR), interní komunikaci i prezentaci služeb. Do organizace zavádí digitální kancelář a nový nástroj na péči o dárce. Zaměří se i na rekonstrukci webu. 

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund ČR, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska

NA CESTĚ

 
Zvýšení flexibility terénních služeb

registrační číslo: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017343

Realizace projektu umožní pořídit 2 automobily pro terénní sociální služby – Osobní asistence, Podpora samostatného bydlení a Sociální rehabilitace. Zvýší se tak jejich flexibilita zejména ve vesnických částech regionů Benešovska a Kutnohorska. Současně se sníží provozní náklady. Poskytované terénní sociální služby umožňují lidem se zdravotním postižením (zejm. s mentálním a kombinovaným, s poruchou autistického spektra) žít běžný život. Lidé se zdravotním postižením nemusí nadbytečně odcházet do pobytových zařízení, příp. tato zařízení mohou opouštět a žít s potřebnou podporou v přirozenějších podmínkách.

Doba realizace: 03/2022 – 09/2023

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

Mgr. Pavla Fleischhansová
ředitelka organizace

773 391 187
reditel@rytmus-sc.cz

 
 
POTŘEBUJETE VÍCE INFORMACÍ K REALIZOVANÝM PROJEKTŮM? 
Jsme Vám k dispozici. 

Bc. Lucie Vilímková
zástupkyně ředitelky

773 391 181
metodik@rytmus-sc.cz

OD DĚTSTVÍ K SAMOSTATNOSTI


Projekt je zaměřen na faktickou terénní podporu a provázení rodin s dětmi se zdravotním znevýhodněním (10-15 let) na cestě k běžnému a samostatnějšímu životu. Do standardního konceptu služby osobní asistence přináší větší prostor pro práci s rodinou a okolím dítěte, multidisciplinární přístup a komplexnější podporu zaměřenou na rozvoj soběstačnosti dítěte. Vychází z předpokladu, že včasně získaná zkušenost rodiny s funkční sítí podpory i konkrétními posuny v rozvoji soběstačnosti dítěte zmírňují její obavy a nejistotu a posouvají ji v představách o budoucím životě dítěte blíže k běžnému a samostatnějšímu životu.

Doba realizace: 07/2022 – 06/2024

Projekt je realizován za laskavé finanční podpory Abakus – nadační fond zakladatelů Avastu v rámci programu Akcelerátor osamostatňování

Výše nadačního příspěvku: 1 058 024 Kč 

OD DĚTSTVÍ K SAMOSTATNOSTI


Projekt je zaměřen na faktickou terénní podporu a provázení rodin s dětmi se zdravotním znevýhodněním (10-15 let) na cestě k běžnému a samostatnějšímu životu. Do standardního konceptu služby osobní asistence přináší větší prostor pro práci s rodinou a okolím dítěte, multidisciplinární přístup a komplexnější podporu zaměřenou na rozvoj soběstačnosti dítěte. Vychází z předpokladu, že včasně získaná zkušenost rodiny s funkční sítí podpory i konkrétními posuny v rozvoji soběstačnosti dítěte zmírňují její obavy a nejistotu a posouvají ji v představách o budoucím životě dítěte blíže k běžnému a samostatnějšímu životu.

Doba realizace: 07/2022 – 06/2024

Projekt je realizován za laskavé finanční podpory Abakus – nadační fond zakladatelů Avastu v rámci programu Akcelerátor osamostatňování

Výše nadačního příspěvku: 1 058 024 Kč 

OD DĚTSTVÍ K SAMOSTATNOSTI


Projekt je zaměřen na faktickou terénní podporu a provázení rodin s dětmi se zdravotním znevýhodněním (10-15 let) na cestě k běžnému a samostatnějšímu životu. Do standardního konceptu služby osobní asistence přináší větší prostor pro práci s rodinou a okolím dítěte, multidisciplinární přístup a komplexnější podporu zaměřenou na rozvoj soběstačnosti dítěte. Vychází z předpokladu, že včasně získaná zkušenost rodiny s funkční sítí podpory i konkrétními posuny v rozvoji soběstačnosti dítěte zmírňují její obavy a nejistotu a posouvají ji v představách o budoucím životě dítěte blíže k běžnému a samostatnějšímu životu.

Doba realizace: 07/2022 – 06/2024

Projekt je realizován za laskavé finanční podpory Abakus – nadační fond zakladatelů Avastu v rámci programu Akcelerátor osamostatňování

Výše nadačního příspěvku: 1 058 024 Kč 

OD DĚTSTVÍ K SAMOSTATNOSTI


Projekt je zaměřen na faktickou terénní podporu a provázení rodin s dětmi se zdravotním znevýhodněním (10-15 let) na cestě k běžnému a samostatnějšímu životu. Do standardního konceptu služby osobní asistence přináší větší prostor pro práci s rodinou a okolím dítěte, multidisciplinární přístup a komplexnější podporu zaměřenou na rozvoj soběstačnosti dítěte. Vychází z předpokladu, že včasně získaná zkušenost rodiny s funkční sítí podpory i konkrétními posuny v rozvoji soběstačnosti dítěte zmírňují její obavy a nejistotu a posouvají ji v představách o budoucím životě dítěte blíže k běžnému a samostatnějšímu životu.

Doba realizace: 07/2022 – 06/2024

Projekt je realizován za laskavé finanční podpory Abakus – nadační fond zakladatelů Avastu v rámci programu Akcelerátor osamostatňování

Výše nadačního příspěvku: 1 058 024 Kč 

OD DĚTSTVÍ K SAMOSTATNOSTI


Projekt je zaměřen na faktickou terénní podporu a provázení rodin s dětmi se zdravotním znevýhodněním (10-15 let) na cestě k běžnému a samostatnějšímu životu. Do standardního konceptu služby osobní asistence přináší větší prostor pro práci s rodinou a okolím dítěte, multidisciplinární přístup a komplexnější podporu zaměřenou na rozvoj soběstačnosti dítěte. Vychází z předpokladu, že včasně získaná zkušenost rodiny s funkční sítí podpory i konkrétními posuny v rozvoji soběstačnosti dítěte zmírňují její obavy a nejistotu a posouvají ji v představách o budoucím životě dítěte blíže k běžnému a samostatnějšímu životu.

Doba realizace: 07/2022 – 06/2024

Projekt je realizován za laskavé finanční podpory Abakus – nadační fond zakladatelů Avastu v rámci programu Akcelerátor osamostatňování

Výše nadačního příspěvku: 1 058 024 Kč 

OD DĚTSTVÍ K SAMOSTATNOSTI


Projekt je zaměřen na faktickou terénní podporu a provázení rodin s dětmi se zdravotním znevýhodněním (10-15 let) na cestě k běžnému a samostatnějšímu životu. Do standardního konceptu služby osobní asistence přináší větší prostor pro práci s rodinou a okolím dítěte, multidisciplinární přístup a komplexnější podporu zaměřenou na rozvoj soběstačnosti dítěte. Vychází z předpokladu, že včasně získaná zkušenost rodiny s funkční sítí podpory i konkrétními posuny v rozvoji soběstačnosti dítěte zmírňují její obavy a nejistotu a posouvají ji v představách o budoucím životě dítěte blíže k běžnému a samostatnějšímu životu.

Doba realizace: 07/2022 – 06/2024

Projekt je realizován za laskavé finanční podpory Abakus – nadační fond zakladatelů Avastu v rámci programu Akcelerátor osamostatňování

Výše nadačního příspěvku: 1 058 024 Kč 

Přejít nahoru