KDO JSME

Jsme regionální nezisková organizace, které záleží na tom, aby lidé s postižením žili běžný život, v přirozených podmínkách. A pokud k tomu potřebují podporu, 
tak aby ji měli skutečně dostupnou – v potřebné kvalitě i rozsahu.

Jsme registrovaný poskytovatel 3 (převážně terénních) sociálních služeb:

Sociální rehabilitace / Podpora samostatného bydlení / Osobní asistence
Skrze tyto služby zajišťujeme lidem s postižením potřebnou podporu ve všech oblastech běžného života. 

Jsme obecně prospěšná společnost.

Sídlo:  F.V. Mareše 2056, 256 01 Benešov
IČ:  279 03 508
Číslo účtu: 224 840 73 99 / 0800
Veřejná sbírka: 517 926 13 09 / 0800 (na základě osvědčení KÚ Středočeského kraje, 086925/2022/KUSK)
Statutární zástupce: Mgr. Pavla Fleischhansová, ředitelka
Správní rada: Mgr. Pavla Baxová, Mgr. Jitka Kukurová, Mgr. Pavel Goby

Působíme ve Středních Čechách, v regionech Benešovsko, Vlašimsko, Voticko, Kutnohorsko, Kolínsko a Čáslavsko.

Najdete nás na těchto adresách:  
Benešov – F. V. Mareše 2056, 256 01 Benešov
Vlašim – Tovární 2042, 258 01 Vlašim 
Votice – Kláštěrní 1, 259 01 Votice 
Kutná Hora – Hornická 209, 284 01 Kutná Hora
Kolín – Kmochova 555, 280 02 Kolín 2

NAŠE POSLÁNÍ


Umožňujeme dospělým i dětem se zdravotním postižením a jejich rodinám žít tak,

jak je pro většinu jejich vrstevníků běžné.
Usilujeme o naplněný a důstojný život lidí s postižením.
Přispíváme k vyšší kvalitě jejich života. 

VIZE 2029


Stojíme na pevných základech. 

Umíme flexibilně a včas naplňovat potřeby lidí se zdravotním postižením (a jejich rodin), a proto jsme uznávanou regionální neziskovou organizací.   
Jsme první volbou jak pro cílovou skupinu našich služeb, tak pro kvalifikované pracovníky. 
Naši zaměstnanci za svou skvělou práci dostávají skvělé finanční ohodnocení. 
Víme, čeho chceme dosahovat a jsme v tom úspěšní
– i díky pestré síti podporovatelů. 

Mgr. Pavla Fleischhansová
ředitelka organizace

773 391 187
reditel@rytmus-sc.cz

 
 
POKUD MÁTE ZÁJEM DOZVĚDĚT SE O NÁS VÍC,
NEVÁHEJTE A KONTAKTUJTE NÁS.
Rádi se s Vámi potkáme.

Bc. Lucie Vilímková
zástupkyně ředitelky

773 391 181
metodik@rytmus-sc.cz

Přejít nahoru