AKTUÁLNÍ PROJEKTY

OSOBNÍ ASISTENCE pro děti


Dostupná asistence pro děti se zdravotním postižením a jejich rodiny 

Projekt je zaměřen na faktickou terénní podporu a provázení rodin s dětmi se zdravotním znevýhodněním na jejich cestě ke kvalitnímu a důstojnému životu. Jedná se o děti s různě vysokými nároky na podporu a rozsahem
zdravotní zátěže. Vychází z předpokladu, že včasně získaná zkušenost rodiny s funkční sítí podpory i konkrétními posuny v rozvoji soběstačnosti dítěte zmírňují její obavy a nejistotu a posouvají ji v představách o budoucím životě dítěte blíže k běžnému a samostatnějšímu životu.

Individualizované asistence umožňují dětem mít zajištěnou podporu a péči o sebe a dle svých možností se 
v těchto činnostech postupně osamostatňovat; aktivně trávit volný čas, podle toho, co je baví a dělá jim radost; navazovat a udržovat kontakty s vrstevníky; komunikovat (kromě rodiny a učitelů) i s jinými osobami nebo se také dle svých možností zapojovat do péče o společnou domácnost aj. Z dlouhodobých zkušeností z podpory dospívajících a dospělých lidí se zdravotním znevýhodněním přinášíme do rodin vizi otevřené budoucnosti pro  dospělý/méně závislý život.

Doba realizace: 07/2024 – 12/2024
Projekt je realizován za laskavé finanční podpory Nadace J & T
Výše nadačního příspěvku: 150 000 Kč 

SOCIÁLNÍ REHABILITACE


Služba Sociální rehabilitace je finančně podpořena z projektu: 
Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji IV 

Reg.číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_003/0000063

Cílem projektu Středočeského kraje je zajistit rozvoj, efektivní podporu a financování vybraného druhů sociální služby na území Středočeského kraje. 

Doba realizace: 1/2023 – 12/2025

Projekt je spolufinancován z Operačního programu Zaměstnanost plus.

Mgr. Pavla Fleischhansová
ředitelka organizace

773 391 187
reditel@rytmus-sc.cz

 
 POTŘEBUJETE VÍCE INFORMACÍ K REALIZOVANÝM PROJEKTŮM? 
Jsme Vám k dispozici. 

Bc. Lucie Vilímková
zástupkyně ředitelky

773 391 181
metodik@rytmus-sc.cz

Přejít nahoru