OSOBNÍ ASISTENCE pro děti

V osobní asistenci poskytujeme dětem se zdravotním postižením
ve věku od 7 do 15 let takovou podporu, aby mohly žít běžný život
jako jejich vrstevníci, a rodinám a dalším pečujícím osobám
nezbytný prostor pro odpočinek a seberealizaci.

SLUŽBA UMOŽŇUJE DĚTĚM:

 • mít zajištěnou podporu a péči o sebe, zejména v oblasti hygieny, oblékání a stravování,
  a dle svých možností se v těchto činnostech postupně osamostatňovat;
 • aktivně trávit volný čas – podle toho, co ho baví a dělá mu radost;
  (s podporou navštěvovat běžné kroužky, účastnit se různých zájmových aktivit)
 • navazovat a udržovat kontakty s vrstevníky;
 • s podporou zvládat konkrétní cestu – do školy / ze školy, k prarodičům, apod.;
 • komunikovat (kromě rodiny a učitelů) také s jinými dospělými lidmi;
 • poznávat místo, ve kterém žije (obec, nebo jen část obce) a více se v něm orientovat;
 • dle svých možností se také zapojovat do péče o společnou domácnost. 

Službu poskytujeme v přirozeném prostředí dítěte, v čase a rozsahu, který odpovídá jeho potřebám (a potřebám rodiny).

Komunikační bariéry nebo projevy chování náročného na péči pro nás nejsou důvodem k odmítnutí služby.
Naším prvotním zájmem je hledat cesty, jak se s dítětem domluvit (alternativní formy komunikace), porozumět projevům jeho chování a se zapojením nejbližšího sociálního okolí nastavit vhodnou podporu a pomoc (dítěti, i rodině).

BĚŽNÁ PROVOZNÍ DOBA SLUŽBY


pondělí – pátek: 11:30 – 20:00 hod

Po vzájemné dohodě však zajišťujeme asistence i mimo tuto dobu (dopoledne, o víkendu, svátku) – podle potřeb dítěte / rodiny a aktuální kapacity služby.

KOLIK SLUŽBA STOJÍ


Služba Osobní asistence je ze zákona zpoplatněna. Cena služby se řídí vyhláškou č. 505/2006 Sb., která provádí zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. 

Cena 1 hod asistence: 125 Kč

Pokud není asistence poskytována celou hodinu, 
výše úhrady se poměrně krátí.

KDE SLUŽBU ZAJIŠŤUJEME


Službu zajišťujeme na území Středočeského kraje
– v regionech Benešovska, Vlašimska a Voticka, Prahy východ/západ a Sedlčanska. Orientačně s dojezdovou vzdáleností do 30 km od Benešova. V případě volné kapacity službu zajišťujeme i ve vzdálenějších oblastech.

Mgr. Petra Povolná
vedoucí služby

773 391 184
vedouci.psb@rytmus-sc.cz

 
 

POKUD MÁTE ZÁJEM DOZVĚDĚT SE O SLUŽBĚ VÍC,

NEVÁHEJTE A KONTAKTUJTE MĚ.
Ráda se s Vámi domluvím na osobní schůzce
(zpravidla do 7 dnů).
Přejít nahoru