SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Sociální rehabilitace umožňuje dospělým a mladým dospělým (od 16 let)
se zdravotním postižením rozvinout svůj potenciál směrem k větší
samostatnosti a nezávislosti. 

SLUŽBU NEJČASTĚJI VYUŽÍVAJÍ:

  • lidé s mentálním postižením 
  • lidé s duševním onemocněním 
  • lidé s poruchou autistického spektra 
  • lidé s kombinovaným postižením 

Služba posiluje dovednosti a schopnosti člověka fungovat v běžném životě.

TRANZITNÍ PROGRAM


Pro mladé lidi s postižením, kteří se připravují na přechod ze školy do běžného dospělého života a práce a potřebují k tomu podporu. 

Studenti mají možnost
rozvíjet
dovednosti potřebné k hledání a získání práce, 
vytvořit si představu o místním trhu práce, 
získat (první) pracovní zkušenosti 
a posílit si pracovní návyky. 
 

PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ


Pro dospělé lidi s postižením, kteří si chtějí najít a udržet zaměstnání v běžných pracovních podmínkách (na otevřeném trhu práce). 

Pro lidi, jejichž schopnosti získat a udržet si zaměstnání jsou omezeny do té míry, že potřebují osobní a individuální podporu (před nástupem do práce i po něm). 

KURZY PRAKTICKÝCH DOVEDNOSTÍ


Pro lidi, kteří si potřebují rozvíjet dovednosti, aby byli více samostatní. 

Aktuálně realizujeme tyto kurzy:
Vaření  /  Hospodaření s penězi   
Samostatné cestování   /  Čtení a psaní pro život 
Práce na počítači   /  Bezpečnost na internetu 
Společenské chování   /  Jak na rizika  / Práce s časem 
Rekvalifikační kurz Obsluha osobního počítače 

PODPORA PŘI UPLATŇOVÁNÍ PRÁV


Pro lidi, kteří potřebují pro uplatnění svých práv podporu jiné osoby.  

Nejčastěji lidé potřebují
vyřídit si záležitosti na úřadech (invalidní důchod, sociální dávky, příspěvek na péči, evidenci na ÚP, …),
vědět, na co mají právo a jaké jsou jejich povinnosti, 
zajistit si lékaře, 
nebo řešit změny v omezení svéprávnosti.  

SKUPINY


Diskusní klub 

Podpůrná skupina pracujících 
Volnočasový klub 
Sebeobhájci 


BĚŽNÁ PROVOZNÍ DOBA SLUŽBY


pondělí – pátek: 7:00 – 17:00 hod

Po vzájemné dohodě zajišťujeme službu i mimo tuto dobu (o víkendu, svátku) – podle potřeb klienta a aktuální kapacity služby.

Kanceláře Benešov: pondělí – pátek
Kancelář Vlašim: středa
Kancelář Votice: čtvrtek 

Kanceláře Kutná Hora: pondělí – pátek
Kancelář Kolín: podle individuální domluvy s klienty

KOLIK SLUŽBA STOJÍ


Služba Sociální rehabilitace je ze zákona bezplatná

KDE SLUŽBU ZAJIŠŤUJEME


Službu poskytujeme v prostorách naší organizace a/nebo v terénu, v přirozeném prostředí klienta (na pracovišti, při cestování, na úřadě, …).

Službu zajišťujeme na území Středočeského kraje
– v regionech Benešovska / Vlašimska / Voticka / Prahy východ a západ / Sedlčanska / Kutnohorska / Čáslavska a Kolínska. Orientačně s dojezdovou vzdáleností do 30 km od Benešova , nebo Kutné Hory. V případě volné kapacity službu zajišťujeme i ve vzdálenějších oblastech.

Bc. Hana Žemličková
vedoucí služby
Benešov

773 391 182
vedouci.bn@rytmus-sc.cz

 
 
POKUD MÁTE ZÁJEM DOZVĚDĚT SE O SLUŽBĚ VÍC,
NEVÁHEJTE A KONTAKTUJTE NÁS.
Rádi si s Vámi domluvíme osobní schůzku
(zpravidla do 7 dnů).

Bc. Marcela Rusková
vedoucí služby
Kutná Hora

773 391 190
vedouci.kh@rytmus-sc.cz

Přejít nahoru