RED

Projekt reaguje na dynamický rozvoj organizace a vícezdrojové financování,
díky kterému neustále roste objem administrace a řízení. 
Reflektuje digitální možnosti doby a vyhlašuje STOP zbytečnému papírování a neefektivním procesům. 
Pomocí vhodných digitálních nástrojů zefektivňuje vybrané procesy (hlavně finanční procesy a HR),
interní komunikaci i prezentaci služeb.
Do organizace zavádí digitální kancelář a nový nástroj na péči o dárce. Zaměřuje se i na rekonstrukci webu. 

The RED project responds to the dynamic development of the organization, multi-source financing and the associated increase in the volume of administration and management. The main goal of the project is to use suitable digital tools to reach higher efficiency in internal processes, communication and presentation of services. It focuses mainly on financial processes, HR processes, PR and donor care. Thanks to the project, the organization reflects current trends and possibilities of digital technologies. Through more efficient processes it strengthens its capacities, sustainability and quality of service.

Doba realizace/ Implementation time: 1.9.2023 – 30.4.2024
Výše nadačního příspěvku / the amount of the foundation contribution: 2956.83 €

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund ČR, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska
The project was supported by the OSF Foundation as part of the Active Citizens Fund CR , the aim of which is to support civil society and strengthen the capacities of non-profit organizations. The program is financed from The EEA Grants and Norway Grants

Správou programu v ČR je pověřeno konsorcium, které tvoří Nadace OSF , Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut.
The management of the program in the Czech Republic is entrusted to The consortium of the OSF Prague,  Commitee of Good Will – Olga Havel Foundation a Czech Scouting Institute.

Bc. Lucie Vilímková
zástupkyně ředitelky, metodička služeb

773 391 181
metodik@rytmus-sc.cz

 
KONTAKTNÍ OSOBA PROJEKTU
Přejít nahoru