Rozhovor s panem Zdeňkem, který se po mnohaletém úsilí přestěhoval z ústavního zařízení do běžného bytu.

Přejít nahoru